Conversie verhogen

Kwaliteit van traffic

Het inkomende verkeer op een website of webshop komt vrijwel altijd van meerdere verkeersbronnen. Deze verkeersbronnen kunnen een verschillende kwaliteit aan bezoekers afleveren op de doelsite. De kwaliteit van traffic heeft een sterke invloed op het gemiddelde conversiegetal van de doelsite.

Usability

Hoe zit de doelsite in elkaar qua design, navigatie, teksten en formulieren. Wordt de bezoeker op een heldere en aantrekkelijke manier in het keuzeproces begeleid? Als de usability niet in orde is, zien we dat bezoekers op de diverse pagina’s afhaken (bouncerate en exit percentages). Het optimaliseren van de usability wordt in de praktijk vaak geoptimaliseerd door A/B of multi variate testen. Hiermee krijgen bezoekers verschillende versies van een webpagina getoond en kunnen we meten welke versie beter converteert.

Conversiedoel

Het uiteindelijke conversiedoel bepaalt in grote mate de bandbreedte waarin een conversieprecentage zich beweegt. Indien er sprake is van een eenvoudig conversiedoel, bijvoorbeeld het downloaden van een whitepaper door de gebruiker, zal dit makkelijker leiden tot een hoog conversiepercentage. Indien het de aanschaf van een complex of duur product betreft, zal dit een lager conversiegetal opleveren (hetgeen niets zegt over de uiteindelijke winstgevendheid van website of webwinkel).

 

Aankoopproces

Er zijn in een aankoopproces altijd randvoorwaarden die een conversiegetal negatief kunnen beïnvloeden. Denk aan verzendkosten, het registratieproces, het accorderen van leveringsvoorwaarden, betalingsmogelijkheden, etc.

Retentiegraad

De retentiegraad is het percentage herhalingsaankopen. Dit zijn klanten die een vervolgbestelling plaatsen en dus al bekend zijn met de website of webwinkel. Een hogere retentiegraad zal ook leiden tot een hoger conversiepercentage. Klantenloyaliteit kan op diverse manieren gestimuleerd worden, onder meer door inzet van e-mail nieuwsbrieven en kortingscodes voor vaste klanten.

Inzet social media en acties

De inzet van social media en kortlopende acties kan een positieve invloed hebben op het conversiegetal. Met social media als Twitter, Facebook, Hyves, Linkedin, etc. kan men actief inspelen op actuele ontwikkelingen en een interactie aangaan met de doelgroep.

Testen om te komen tot conversieoptimalisatie

A/B of multi variatie testen

Een uitstekende methode is het uitvoeren van A/B of multi variatie testen. Hierbij worden er meerdere varianten van dezelfde webpagina gemaakt en wordt er getest welke variant de hoogste conversie oplevert.
-
 • Landingspages

  Landingspages

  Ook is het testen met landingspagina's een uitstekend instrument. Zo is het mogelijk om in een Adwords campagne een bepaalde actie te communiceren, waarbij een bezoeker daarna direct op een landingspagina komt met informatie over die actie en een call to action om over te gaan tot bestellen. Zo kunnen diverse acties naast elkaar worden opgezet, elk met een eigen landingspagina.

 • Eye tracking

  Eye tracking

  Ook wordt eye-tracking gebruikt om te analyseren op welke visuele elementen een bezoeker reageert. Er is onlangs zelfs een test gedaan met het meten van hersenactiviteit tijdens het bekijken van een website. Kortom, Neuromarketing doet ook zijn intrede in de online wereld.

 • Laadsnelheid

  Laadsnelheid

  Het testen van de laadsnelheid van de website is aan te bevelen. Niet alleen belangrijk voor een optimale gebruikerservaring maar ook een factor die Google meeweegt in het positioneren van een website in de zoekresultaten.

Expert review

Een expert review om de mogelijke verbeteringen van een website of webwinkel in kaart te brengen. Om de conversie te optimaliseren dienen de volgende experts een analyse te maken van een website of webwinkel:

 • internetstrateeg: hoe is het concept vertaald naar een relevante propositie voor een bepaalde doelgroep
 • vormgever: hoe is de grafische kwaliteit van logo, ontwerp en opmaak.
 • webdesigner: hoe is het concept vertaald in online vormgeving, is de usability in orde
 • front end developer: voldoet de site aan technische standaarden, zoals cross browser compatibiliteit
 • webdeveloper: is de onderliggende techniek van de website voldoende
 • online marketeer: worden de mogelijkheden van zoekmachineoptimalisatie en social media goed benut

Conversie optimalisatie is het vinden van een optimale balans tussen marketing, design, techniek, usability en zoekmachineoptimalisatie.

Concrete aanbevelingen

Deze experts kunnen samen een oordeel geven over een website en tevens een lijst met concrete aanbevelingen opstellen. De webscan kan hiermee de basis vormen voor een plan van aanpak voor het verbeteren of vernieuwen van een website of webwinkel.
Leverancier van een kwalitatief uitstekende webscan is Orange Juice b.v. (specialist in maatwerk e-commerce) Deze aanbieder heeft de genoemde disciplines in eigen huis en levert een webscan binnen 5 werkdagen. De webscan van Orange Juice. De kosten bedragen Euro 950,00 exclusief b.t.w.
Veel ondernemingen hebben hiermee de website of webshop weten te optimaliseren.

Ja, Ik wil meer rendement uit mijn website halen!

Uw aanvraag is geheel vrijblijvend, we zullen uw e-mailadres niet aan derden doorgeven en versturen géén spam.

Uw naam*

 

Uw e-mailadres*

Uw website

Wat is een conversiegetal?

In e-commerce projecten wordt het begrip conversiegetal gebruikt om aan te geven welk percentage van de bezoekers tot een bepaalde actie overgaat. De meest gebruikte formule is het percentage van de bezoekers dat overgaat tot een aankoop gemeten over een bepaalde periode. Voor een webwinkel kan dit bijvoorbeeld in de maand januari 3% zijn, hetgeen wil zeggen dat van elke 100 bezoekers er 3 over zijn gegaan tot een bestelling (inclusief afrekenen).

Het begrip conversiegetal kan echter ook op detailniveau worden toegepast, bijvoorbeeld op één specifieke webpagina met een bepaald conversiedoel. Bijvoorbeeld een webpagina waar de bezoeker een online offerteaanvraag kan indienen. Men kan dan het aantal bezoekers op deze specifieke pagina afzetten tegen het aantal online aanvragen dat werd ingediend, opnieuw over een bepaalde periode (dag, week, maand of kwartaal).

Het conversiegetal kan op meerdere manieren worden gedefinieerd en op meerdere niveau’s worden toegepast. Daarnaast zijn er enorm veel externe en interne factoren van invloed op de hoogte van het conversiegetal, zodat men niet kan spreken van een generieke bandbreedte waarin een “goede” conversie zich zou moeten bevinden.

Wel is het conversiegetal als een meeteenheid uitstekend geschikt om de performance van een website of webwinkel over de tijd heen te vergelijken. Op deze wijze kunnen we meten of bepaalde acties ter verbeteringen van de conversie daadwerkelijk effect sorteren. Ook bij het optimaliseren van de conversie middels A/B testen is het conversiegetal een goede meeteenheid.

Het optimaliseren van de conversie is het in balans brengen van concept (marketing), design, usability, techniek en zoekmachinemarketing.

SEA: de invloed van online advertenties op traffic en conversie

Het opzetten van SEA campagnes (Search Engine Advertising) is een uitstekende methode om te ontdekken welke trefwoorden (keywords) goed converteren. In de Google Keyword tool kan men vooraf opvragen welke zoektermen veel gebruikt worden en of er veel concurrentie is op deze zoekterm. Daarna kan een Adwords campagne worden opgezet, waarbij het aan te bevelen is om verschillende advertentiegroepen op te zetten per thema of USP (Unique Selling Point). De diverse advertentieblokjes moet in ieder geval een duidelijke ‘call to action’ hebben. De Adwords campagne zal resultaten tonen over de gerealiseerde clicks per zoekterm en de CPC (Cost Per Click).

Conversie

In Google Analytics kan men zien of de verkeersbron Google (paid) bezoekers oplevert die ook converteren in behaalde conversiedoelen c.q. gerealiseerde orders. Middels het bijsturen van de Adwords campagne kan men de conversie uit de betaalde verkeersstroom proberen te optimaliseren.

Analyse van data

Veel websites en webwinkels maken gebruik van Google Analytics, dit is een tool om de bezoekers en hun gedrag op een site te monitoren. Een onderdeel van Google Analytics is de e-commerce module, waarbij een bestelling in de winkelwagen op orderregel niveau kan worden vastgelegd. Hiermee kan een relatie tussen de verkeersbronnen en de bestellingen inzichtelijk worden gemaakt.

Conversiegetal per verkeersbron

Het overkoepelende conversiegetal van een webwinkel is een interessante meeteenheid, echter de conversie meten per verkeersbron levert nog meer inzicht in de effectiviteit van acties en verkeersbronnen. Zo is het uitermate waardevol om te meten hoe hoog de conversie is van een bepaalde SEA campagne, zoals Adwords. Ook is het van groot belang om te weten of een bepaalde actie uit een e-mail nieuwsbrief converteert in meer bestellingen.

Periodieke vergelijking

De belangrijkste informatie wordt gegenereerd door het vergelijken van periodes. Bijvoorbeeld de prestaties van een website in deze maand vergelijken met de maand daarvoor. Zo wordt duidelijk of er meer bezoekers zijn, ze langer blijven en/of beter converteren. Of kan het interessant zijn om deze maand te vergelijken met dezelfde maand van voorgaand jaar.